Disclaimer

Op de website van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door het bekijken en gebruiken van informatie die op deze website wordt aangeboden, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt geheel voor risico van de gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. In geen geval kunnen er rechten worden ontleend aan de geboden informatie op deze website. Het auteursrecht op deze website ligt bij Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. tenzij anders vermeld. Zonder toestemming van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. is het niet toegestaan enig (beeld)materiaal te vermenigvuldigen of openbaar te maken in welke vorm dan ook. Toestemming aanvragen kan schriftelijk via algemeen@dwkenschede.nl

Afspraak maken