Tarieven

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. gehanteerde tarieven voor alle door haar uitgevoerde werkzaamheden.

Tarieven van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. verwijst in haar tarieven naar het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). Dit besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wordt jaarlijks door het Ministerie van Justitie aangepast.

Tarieven Btag 2017

Afspraak maken