Debiteuren

Indien u van Deurwaarders- en Incassobureau een ambtelijk stuk heeft ontvangen, dan wel een brief waaruit blijkt dat wij een vordering op u in behandeling hebben gekregen,dan is het van groot belang dat u de zaak op zo’n kort mogelijk termijn regelt. Dit om te voorkomen dat er verdere maatregelen tegen u worden genomen met alle kosten van dien. Indien u contact op wilt nemen met ons kantoor, zorg dan dat u de brief of het exploot dat u heeft ontvangen bij de hand heeft. Indien u een brief heeft ontvangen dan staat daarop het rechtstreekse nummer van de afdeling die uw zaak in behandeling heeft. U dient dit nummer te bellen en niet ons algemene nummer.

Afspraak maken