Aanvragen informatiebrochure

Wij hebben op onze website getracht u zo volledig mogelijk te informeren over de werkwijze van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. en de door haar gehanteerde tarieven. Wij hebben deze gegevens ook vermeld in onze informatiebrochure en deze kunt u kosteloos aanvragen. U kunt hiervoor een mail met uw adresgegevens sturen naar algemeen@dwkenschede.nl met als onderwerp “verzoek om informatiebrochure”.

Afspraak maken