Incasso

De incasso van vorderingen bevat verschillende fasen vanaf het moment dat u de vordering ter incasso bij ons indient tot uiteindelijk de afrekening indien de vordering volledig wordt geïncasseerd. De fasen die kunnen worden onderscheiden zijn:

  • de minnelijke fase
  • de gerechtelijke fase
  • de executiefase

Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij internationale incasso’s.

Minnelijke Fase

Indien een schuldenaar niet betaald naar aanleiding van de door u verstuurde factuur, herinnering en aanmaning dan kunt u uw vordering uit handen geven aan ons kantoor. De zaak komt in eerste instantie in de buitengerechtelijke fase. Deze fase bestaat uit alle werkzaamheden die worden ondernomen om tot inning te komen vóór het gerechtelijke proces. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanmanen van de schuldenaar, dit kan schriftelijk of via de fax of mail. Uw vordering wordt verhoogd met de rente waar u recht op heeft en de incassokosten. Mocht er niet worden gereageerd op de door ons verstuurde aanmaningen dan zullen wij trachten debiteur telefonisch te benaderen. Wordt er in de minnelijke fase niet betaald dan zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden van de gerechtelijke fase met u te bespreken.

gerechtelijke fase

Indien de minnelijke fase niet tot volledige betaling van uw vordering leidt dan kan er een procedure worden opgestart. Of het opstarten van een procedure zinvol is zullen wij met u bespreken en wij zullen u hierin ook adviseren. De gerechtelijke fase begint met het uitbrengen van de dagvaarding aan de schuldenaar waarna de rechtszaak plaatsvindt. Tijdens de procedure zult u worden bijgestaan door een van onze juristen. De jurist zal de nodige processtukken opstellen en u tijdens een getuigenverhoor op comparitie van partijen bijstaan. De gerechtelijke fase eindigt met het uitspreken van het vonnis door de rechter.

Afspraak maken