Dossier Online

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. biedt u de mogelijkheid om online de stand van zaken in te zien in de door u uit handen gegeven zaken. U ontvangt hiervoor een inlogcode en een wachtwoord. Na het inloggen met uw inlognaam en wachtwoord op Dossier Online van Deurwaarders- & Incassobureau Enschede ziet u een totaal overzicht van het aantal lopende en het aantal gesloten zaken die u bij ons heeft ingediend. Aan de linkerkant vindt u het menu en hierin kunt u kiezen om de lopende zaken te bekijken dan wel de gesloten zaken. Tevens kunt u bekijken hoeveel gelden er al tussentijds aan u zijn afgedragen. In het submenu Lopende zaken kunt u per zaak de financiële gegevens zien alsmede welke acties er in een dossier zijn genomen. Per zaak kunt u de aantekeningen zien en hierin wordt een verslag gedaan van alle acties in een dossier waaronder bijvoorbeeld de brieven die zijn verstuurd of de gesprekken die met debiteur hebben plaatsgevonden.

Kortom u beschikt altijd over de actuele informatie ten aanzien van uw zaken.
Tevens heeft u de mogelijkheid om een korte reactie te geven betreffende de zaak en ook kunt u betalingen die bij u zijn binnengekomen gemakkelijk doorgeven door gebruik te maken van de knop “reageer”.

Beschikt u over een inlogcode en wachtwoord dan kunt u hier inloggen.

Afspraak maken